Omdat je de basis maar eenmaal goed kunt leggen...

BSO (Buitenschoolse opvang)

Vanaf schooljaar 2007/2008 is iedere school in Nederland verplicht buitenschoolse opvang te regelen, als ouders daarom vragen. Die opvang moet plaatsvinden op werkdagen van ’s morgens 7.30 uur tot ’s avonds 18.30 uur (korter mag natuurlijk ook). In de vakanties moet eveneens opvang voor de kinderen worden geboden.

Spectrum-SPCO heeft dat voor haar scholen geregeld door samenwerking aan te gaan met verschillende instellingen voor BSO. De ouders sluiten uiteindelijk een contract met deze instellingen. De school draagt de verantwoordelijkheid voor het onderwijs, de BSO-instelling voor de opvang buiten de schooltijden.
 
CBS Boterdorp werkt samen met BSO Zus en zo en Smallsteps.

Heeft u vragen dan kunt u zich wenden tot de directeur van de school. Wie gebruik wil gaan maken van BSO, raden we met klem aan dit vroegtijdig kenbaar te maken bij de instellingen voor BSO. Op die manier kan men zich voorbereiden op een eventuele groei en kunnen wachtlijsten tot een minimum worden beperkt.