Omdat je de basis maar eenmaal goed kunt leggen...

Passend onderwijs

Ieder kind heeft recht op passend onderwijs. Dat is wettelijk vastgesteld.

Om iedere leerling te kunnen bedienen in zijn onderwijsbehoeften hebben wij in de regie een samenwerkingsverband, dit is PPO Delflanden. CBS Boterdorp is hier samen met 80 andere scholen onderdeel van. Met elkaar zorgen wij voor ieder kind voor een passende onderwijsplek.
 
Meer informatie hierover kunt u vinden op www.ppodelflanden.nl