Omdat je de basis maar eenmaal goed kunt leggen...

Interne ondersteuning

Met ons uitgangspunt “Omdat je een goede basis maar eenmaal kunt leggen” willen wij inspelen op de ontwikkelingsbehoeften van ieder kind. Ieder kind willen wij goed in beeld hebben en wij maken onze leerlingen eigenaar van hun ontwikkelingsstappen. Samen met ouders begeleiden wij ieder kind in zijn eigen doelen.

Wij stemmen ons aanbod hier op af. En als een kind meer ondersteuning nodig heeft geven wij dat samen met ouders vorm. Wij kunnen hiervoor gebruik maken van specialisten binnen onze school.
 
Bij ons op Boterdorp staat het leerkrachtgedrag centraal. Als leerkracht stellen wij onszelf de vraag wat wij kunnen doen voor dit specifieke kind. Wij werken handelingsgericht, wat wil zeggen dat wij ons onderwijs systemisch afstemmen op de onderwijsbehoeften van ieder kind. Deze behoeften formuleren wij door aan te geven wat een kind nodig heeft om bepaalde doelen te bereiken.

Wij richten ons hiermee niet zozeer op wat er mis is met een kind, maar meer op wat het nodig heeft om bepaalde doelen te bereiken en welke aanpak een positief effect heeft. Daarbij richt handelingsgericht werken zich niet alleen op de kindkenmerken, maar ook op de kenmerken van de onderwijsleer- en de opvoedingssituatie. Dat is waar afstemming centraal staat
 
Kinderen worden aangesproken op hun mogelijkheden en talenten. Betrokkenheid, welbevinden en een optimale doorgaande ontwikkeling van ieder kind is hierbij het uitgangspunt.