Omdat je de basis maar eenmaal goed kunt leggen...
In en rond de school
Op Boterdorp staan onze dorpsregels centraal. Ze helpen ons aan een goede sfeer, waarin iedereen goed is zoals hij is.

Iedereen kent deze regels en wij verwachten dat iedere leerkracht, ieder kind en iedere ouder ze toepast in zijn handelen.
 
Onze Boterdorpsregels: