Omdat je de basis maar eenmaal goed kunt leggen...

Ouderraad

De ouderraad is een enthousiaste groep ouders die samen met de leerkrachten invulling geeft aan alle (feestelijke) activiteiten die op school georganiseerd worden.

De ouderraad bestaat dit jaar uit een voorzitter (Bianca Ghazi), secretaris (Sonja Boomsma) en daarnaast overige leden (Lonie Goudsema, Roelof Kruize, Eveline Heemsbergen, Linda Kokje, Melanie Lansbergen, Janine Maasland, Senait Aasgedon) en een afgevaardigde vanuit het team leerkrachten (Jolanda Breman). Allen zijn opgedeeld in de verschillende subcommissies. Denk aan Sinterklaas, Kerst, Pasen, Sportdag etc. Vanaf het moment dat alle activiteiten verdeeld zijn, is iedere subcommissie zelf verantwoordelijk voor het invulling geven aan en organiseren van een van de activiteiten. Deze subcommissies bestaan uit een aantal leerkrachten en een aantal leden van de ouderraad.

Elke groep heeft een ouderraad lid als groepsouder. Mocht er hulp in die groep nodig zijn, dan wordt deze moeder als eerst benaderd door de leerkracht. Deze zal dan de vraag in de desbetreffende groepsapp uitzetten of persoonlijk ouders benaderen.

Ouderbijdrage
Om alle activiteiten te kunnen organiseren wordt van de ouders jaarlijks een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd. Dit jaar is hij vast gesteld op € 32,50 per leerling. Deze ouderbijdrage wordt beheerd door de ouderraad en gebruikt voor alle activiteiten. U zult dan begrijpen dat we het geld hard nodig hebben om er iets feestelijks van te maken.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande interesse hebben gekregen in het werk van de ouderraad dan horen wij dit graag. Meld u dan aan via or.cbsboterdorp@spectrum-spco.nl. Ook kunt u natuurlijk een van de huidige leden aanspreken.