Omdat je de basis maar eenmaal goed kunt leggen...

MR

Aan onze school is een Medezeggenschapsraad (MR) verbonden. Deze wettelijk verplichte raad is ingesteld om het meedenken van ouders en personeel over het bestuurs- en schoolbeleid gestalte te geven. De MR heeft advies- of instemmingsrecht bij een aantal nauwkeurig omschreven punten.
 
Vanuit onze MR is één lid afgevaardigd naar de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van de acht protestant christelijke scholen in Berkel en Rodenrijs, Bergschenhoek en Bleiswijk. In de GMR worden bovenschoolse zaken besproken, zoals het opstellen van een formatie-plan.

De MR bestaat op dit moment uit vier leden: Lianne Hanekamp (leerkracht, PGMR), Joke Fremouw (locatieleider), Diana Deen (ouder), Lisette de Vrij (ouder).

Mailadres: mr.cbsboterdorp@spectrum-spco.nl
Lianne Hanekamp (leerkracht)
Diana Deen (ouder)
Lisette de Vrij (ouder)
Joke Fremouw (locatieleider)