CBS Boterdorp
Christelijke basisschool
      "Boterdorp"        

 

^filmpje^

bestaat sinds 1971 en staat aan de rand van de even oude wijk Boterdorp in Bergschenhoek.
De school is per 4 januari 2010 gehuisvest in het gebouw "Het Startpunt." We zijn blij dat sinds vele jaren alle groepen weer in één gebouw zijn ondergebracht.
Onze school is een kleine school met ongeveer 240 leerlingen, verdeeld over 9 groepen. Het schooljaar 2014-2015 beginnen we met twee kleutergroepen 1-2, groep 3, groep 4, groep 5, groep 6, groep 7, groep 7/8 en groep 8. 
Er werken 19 leerkrachten.
De school is een van de negen scholen onder verantwoordelijkheid van de stichting 
Spectrum, Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs
 
Actueel:
* Muzische vorming (6 nov 2014)
* Creamiddag (7 nov 2014)
* Voorleeswedstrijd (17 okt 2014)
* Zit met Pit (gr 6)
* Natuurles waterbeheer (gr 8)
* Opening kinderboekenweek
* Even kijken in groep 6 (23 sept 2014)

 
Omdat je de basis maar eenmaal goed kunt leggen...

Woensdag 15 oktober zijn de kinderen meegenomen in de klankenkaravaan.
Het is één groot feest geworden, omdat Meester Ko Eradus al 40 jaar in het onderwijs zit.