Christelijke basisschool
      "Boterdorp"        

Bij Spectrum mag ieder kind stralen


Jaarplanning 2015-2016 
Afbeeldingsresultaat voor Kalender

bestaat sinds 1971 en staat aan de rand van de even oude wijk Boterdorp in Bergschenhoek.
 
De school is per 4 januari 2010 gehuisvest in het gebouw "Het Startpunt." 
We zijn blij dat sinds vele jaren alle groepen weer in één gebouw zijn ondergebracht.

Onze school is een kleine school met ongeveer 230 leerlingen, verdeeld over
8 groepen. 
Het schooljaar 2015-2016 beginnen we met twee kleutergroepen 1-2, groep 3, groep 4, groep 5, groep 6, groep 7 en groep 8. 

Er werken 19 leerkrachten.
De school is een van de negen scholen onder verantwoordelijkheid van de stichting:
Spectrum, Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs

Omdat je de basis maar eenmaal goed kunt leggen...


 

Dag van de leerkracht
5 oktober 2015

Juf Marijke neemt afscheid
6 oktober 2015

Juf Simone jarig
12 oktober 2015